210-212. oldal - 1. számú függelék - Narcotics Anonymous: 12 lépés és 12 hagyomány

1. számú függelék

A Narcotics Anonymous Tizenkét Lépése


„Ha akarod, amit nyújtani tudunk és hajlandó vagy megtenni az erőfeszítést azért, hogy megkapd, akkor kész vagy bizonyos lépések megtételére. Ezek azok az elvek, amik lehetővé tették a felépülésünket.

Beismertük,  hogy  tehetetlenek  voltunk  függőségünkkel  szemben  és
életünk irányíthatatlanná vált.
Eljutottunk a hitre, hogy egy nálunk hatalmasabb Erő helyre tudja állítani józan gondolkodásunkat.
Elhatároztuk, hogy akaratunkat és életünket a saját felfogásunk szerinti
Isten gondjaira bízzuk.
Mélyreható és félelemmentes erkölcsi leltárt készítettünk magunkról. Beismertük Istennek, magunknak és egy másik embernek hibáink pontos természetét.
Teljesen készen álltunk arra, hogy Isten eltávolítsa mindezeket a jellemhibákat.
Alázatosan kértük őt, hogy távolítsa el hiányosságainkat.
Listát készítettünk mindazokról a személyekről, akiknek ártottunk, és hajlandóvá váltunk mindnyájuknak jóvátételt nyújtani.
Közvetlen jóvátételt nyújtottunk ezeknek az embereknek, ahol  csak lehetett, kivéve, ha ez őket vagy másokat sértett volna.
Folytattuk a személyes leltár készítését, és amikor hibáztunk, azt azonnal beismertük.
Imán és meditáción keresztül törekedtünk a saját felfogásunk szerinti Istennel való tudatos kapcsolatunk fejlesztésére, csupán azért imádkozva, hogy velünk kapcsolatos akaratáról tudomást szerezzünk, és hogy legyen erőnk annak kivitelezésére.
E lépések eredményeként lelki ébredést tapasztaltunk, próbáltuk ezt az üzenetet más függőkhöz elvinni, és ezeket az elveket minden dolgunkban gyakorolni.


Ez úgy hangzik, mint egy nagy rendelet, és nem tudjuk az egészet egyszerre megcsinálni. Nem egy nap alatt lettünk függők, tehát emlékezz – lassan a testtel. Mindenekelőtt egy dolog van, ami legyőz minket a felépülésünkben; ez a lelki elvekkel szembeni közömbös, vagy azokat el nem tűrő hozzáállás. Három ezekből, ami elengedhetetlen, az őszinteség, nyitott gondolkodás és hajlandóság. Ezekkel jó úton vagyunk. Úgy érezzük, hogy megközelítésünk a függőség betegségéről teljesen valószerű, mivel az a terápiás érték, hogy egyik függő segít a másiknak, páratlan. Úgy érezzük, hogy utunk gyakorlati, mert egy függő tudja legjobban megérteni és segíteni a másikat. Hisszük, hogy minél előbb nézünk szembe

210


 problémáinkkal a társadalmunkban, a mindennapi életben, annál gyorsabban válunk ennek a társadalomnak elfogadható, felelősségteljes, és termékeny tagjává. Az egyetlen módja, hogy távol maradjunk az aktív függőséghez való visszatéréstől az, hogy nem használjuk azt az első adagot. Ha olyan vagy, mint mi, akkor tudod, hogy egy is sok és ezer sosem elég. Ezt nagyon hangsúlyozzuk, mert tudjuk, hogy ha bármilyen drogot használunk, vagy egyiket a másikkal helyettesítjük, akkor újra szabadon eresztjük függőségünket. Másképp gondolkodni az  alkoholról, mint a többi drogokról, rengeteg függőnek visszaesést okozott. Mielőtt az NA-ba jöttünk, sokan másként tekintettünk az alkoholra, de ezt a zavart nem engedhetjük meg magunknak. Az alkohol drog. A függőség betegségében szenvedő emberek vagyunk, akiknek minden drogtól távol kell tartani magukat ahhoz, hogy felépüljenek.”


A Narcotics Anonymous Tizenkét Hagyománya


„Amink van, csak úgy tudjuk megtartani, ha vigyázunk rá, és mint ahogy az egyén szabadsága a Tizenkét Lépésből adódik, úgy ered a csoport szabadsága a hagyományainkból. Amíg a kötelékek, amik összetartanak, erősebbek, mint azok, amik elválasztanak, minden jó.

Közös jólétünknek kell elsőnek lennie, az egyéni felépülés az NA egységétől
függ.
Csoportunk céljáért egyetlen végső tekintély létezik – egy szerető Isten, aki csoportunk lelkiismeretében fejezi ki magát. Vezetőink csak megbízott szolgálók; nem uralkodók.
Csak egy követelménye van a tagságnak, a használattal való felhagyás
vágya.
Minden csoport legyen önálló, kivéve olyan ügyekben, amik más csoportokat,
vagy az NA egészét érintik.
Minden csoportnak egyetlen elsődleges célja van – elvinni az üzenetet a még szenvedő függőnek.
Egy NA csoport sose láttamozzon, pénzeljen vagy kölcsönözze az NA nevet valamilyen vele kapcsolatban álló intézménynek, vagy külső vállalkozásnak, mert pénz, tulajdon és tekintély problémák eltérítenek minket elsődleges célunktól.
Minden NA csoport legyen teljesen önellátó, utasítsa vissza a külső hozzájárulásokat.
A Narcotics Anonymous mindig maradjon nem-hivatásos, bár szolgálati központjaink alkalmazhatnak speciális dolgozókat.
Az NA, mint olyan, sose legyen szervezett, de alakíthatunk szolgálati testületeket, vagy bizottságokat, amik közvetlen felelősséggel tartoznak azoknak, akiket szolgálnak.
A Narcotics Anonymous-nak nincs véleménye külső ügyekről; ezért az NA név sohase vonódjon nyilvános vitába.

211


A nyilvánossággal való kapcsolati irányvonalunk inkább a vonzáson, mint a propagandán alapul; mindig meg kell őriznünk személyes névtelenségünket a sajtóban, rádióban, és filmekben.
A névtelenség minden hagyományunk spirituális alapja, mindig emlékeztetve minket arra, hogy az elveket helyezzük a személyiségek elé.”


Forrás:

  1. Ki, mi, hogyan és miért? Kiadás a Narcotics Anonymous Fehér Kiskönyvből. 2005.
  2. http://www.na.org/ips/hu/HU_IP%201%20WWH&W.pdf (letöltés: 2009. február 22.)
212

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése