9-19. oldal - Dr. Rigó János Jr. - A drogfogyasztó várandós nő terhesgondozása

Dr. Rigó János Jr.

A drogfogyasztó várandós nő terhesgondozása


A drogok olyan természetes vagy mesterségesen előállított vegyületek, melyek a központi idegrendszer működését befolyásolva hangulati és gondolkodásbeli változásokat okoznak, és a szervezet testi-lelki folyamatait károsan befolyásolják. Számos élvezeti szer is a drogok közé sorolható. A drogok feloszthatók illegális, tiltott szerekre (pl. kábítószerek) és legális szerekre (pl. alkohol, nikotin, koffein). A terhesség alatt valamennyi drog kedvezőtlenül befolyásolja az anya állapotát és a magzat fejlődését, egészségét.

A kábítószer-fogyasztás és a terhesség

Az elmúlt évtizedekben világszerte emelkedett a kábítószert fogyasztók száma. Nehéz megállapítani a tiltott drogokat fogyasztók számát. Becslések szerint az Egyesült Államokban megközelítőleg 250 000 nő alkalmaz intravénás kábítószert, többségük (90%) fogamzóképes korú. A közelmúltban az Egyesült Államokban megjelent nagy esetszámú tanulmány alapján az újszülöttek meconiumából 10,5%-ban mutattak ki kokaint vagy opiátot. Pozitív eredmény esetén az anyák 38%-a tagadta a terhesség alatti kábítószer-fogyasztást.
Hazánkban is emelkedik a kábítószer-fogyasztók száma, a terhesség alatti előfordulási gyakoriságukról  azonban  nem  áll  rendelkezésünkre  megbízható adat, melynek hátterében számos tényező áll. A terhes nők gyakran tagadják az illegális drogfogyasztást, félnek annak jogi vonzataitól, a társadalmi előítéletektől és következményektől. Esetenkéntcsakazújszülöttnélfellépőtünetekhívjákfelafigyelmet arra, hogy az anya a terhesség során rendszeresen kábítószert fogyasztott.
A tiltott drogot fogyasztó terhes nők gondozása az egészségügy és a társadalom számára nagy kihívást jelent. Komplex feladat, mely az egészségügyi és a szociális gondozóhálózat összefogását igényli. Mindehhez társadalmi és politikai támogatás szükséges.

A kábítószer-fogyasztó várandós nők gondozásának főbb nehézségei

A kábítószert fogyasztó várandós nők terhessége során számos kockázati tényező
veszélyezteti a terhesség kiviselését.
Aterhességek jelentős aránya nem tervezett, nem kívánt, ami gyakran feszültséget, félelmet vált ki a gravidában (terhes nő), aki többnyire egyedülálló. Számos esetben titkolt terhességről van szó, a várandós nő későn vagy egyáltalán nem jelentkezik terhesgondozáson, esetenként csak megindult szülés során derül ki, hogy az illető kábítószer-fogyasztó. Ismert, hogy gondozatlan terhesség esetén a terhesség és a szülés alatti szövődmények száma jelentősen emelkedik.

9A drogfogyasztó terhes nő  a társadalom bármely rétegében  előfordulhat,  de többségében rossz szociális környezetből származik. Sokan közülük hajléktalanok, munkanélküliek.
Jellemző az alapvető egészségügyi ismeretek hiánya. Tájékozatlanok a kábítószerekhatásaival, veszélyeivelésaterhességsoránfellépőszövődményekkel kapcsolatban.
Többen pszichiátriai betegségben szenvednek pl. depresszióban, labilis az idegrendszerük, hangulati zavarról panaszkodnak. Többségükben segítség nélkül nincs elég indíték a leszokásra.
A kábítószert fogyasztók egészségtelen életmódja kedvezőtlenül befolyásolja az anya és a magzat egészségi állapotát. Magas a dohányzók és az alkoholfogyasztók aránya, jellemző az alultápláltság. Szexuális úton terjedő betegség gyakran kimutatható. Hepatitis B és C vírussal történt fertőzöttség és a HIV infekció is gyakrabban figyelhető meg.
Az illegális drogfogyasztó terhes nők általában több kábítószert használnak egyidejűleg, amit gyakran eltitkolnak, ezért az egyes kábítószerek izolált magzati hatása nehezen vizsgálható.
Nehezíti a kábítószer-fogyasztó terhes nők gondozását a szülészeti szakma elzárkózó magatartása, mely a fejlett, nyugati országokban is megfigyelhető. A szülész-nőgyógyászok sem mentesek az előítéletektől. Tartózkodnak a drogfogyasztók gondozásától arra hivatkozva, hogy nincs tapasztalatuk, mivel csak ritkán találkoznak kábítószer-fogyasztó gravidával, speciális ismereteket igényel a terhesgondozás, nem rendelkeznek olyan kapcsolatrendszerrel, mely a megfelelő ellátást biztosítaná.
További problémát jelent, hogy nincs egységes, nemzetközi protokoll, mely alapján történhetne a drogfogyasztó terhes nők gondozása.

Kábítószer-fogyasztó várandós nők gondozása a 14. terhességi hétig

Valamennyi drog károsan befolyásolja az anya és a magzat egészségét illetve állapotát, ezért fontos, hogy a drogfogyasztó gravida mielőbb jelentkezzék terhesgondozáson. Ismert, hogy a terhesgondozáson későbbi gesztációs (terhességi) korban jelentkezők esetén magasabb a koraszülés és a kis súlyú újszülöttek aránya.
Vitatott a terhesgondozás színhelye. Egyesek speciális szakambulanciákon, mások az általános terhesgondozói hálózaton belül javasolják a gondozást. Előbbi előnye, hogy addiktológiai ellátással rendelkező ambulancián történik az ellátás, a gondozásban résztvevő team (szülész-nőgyógyász, szociális munkás, addiktológus, pszichiáter) egy helyen megtalálható, hátránya, hogy a terhes nő speciálisellátásamiattelkülönülatöbbivárandóstól.Azáltalánosterhesgondozóban történő gondozás esetén a gravida kevésbé érez megkülönböztetést, izolációt. Célszerű olyan terhesgondozóban ellenőrizni a várandós nőt, melynek hátterét adó kórház megfelelő tapasztalattal rendelkezik a kábítószert fogyasztó gravidák újszülöttjeinek kezelésében, ellátásában.

10


Lényeges, hogy a gondozást végző szülész-nőgyógyász előítéletektől mentes legyen, az első vizit alkalmával ne érezze a kábítószert fogyasztó terhes nő a megbélyegzettséget.
A pontos anamnézis-felvétel során együttműködés csak attól a tiltott drogot fogyasztó nőtől várható, akinek bizalmát sikerült megnyerni. Az általános szülészeti és egyéb betegségekre vonatkozó információkon kívül fontos megismerni az illető kábítószer-fogyasztási szokásait: miért kezdte el a kábítószer fogyasztását, milyen drogokat, milyen rendszerességgel, gyakorisággal, milyen mennyiségben, milyen módon használ. Fontos annak tisztázása, hogy a drogfogyasztók között gyakrabban előforduló fertőző betegségek közül melyeken esett át. Lényeges a terhes nő szociális körülményeinek, iskolázottságának, intelligenciájának megállapítása. Alapvető annak feltárása, hogy az illető rendelkezik-e motivációval a tiltott drogról történő leszokás érdekében, hajlandó-e együttműködni a terhesség során. A férj vagy társ esetleges kábítószer-fogyasztási szokásainak ismerete is szükséges.
A terhesség első trimeszterében végzendő rutin vizsgálatok (1. táblázat) mellett kiegészítő vizsgálatok elvégzése is indokolt, elsősorban különböző szexuális úton terjedőbetegségekkizárásacéljából.Akábítószertfogyasztógravidákmenstruációs ciklusa gyakran rendszertelen, nem emlékeznek az utolsó menstruáció első napjára, ezért a terhesség korának meghatározása nehézséget jelent. Fontos, hogy a 12-13. héten ultrahangvizsgálat történjen, mely alapján a szülés várható időpontja akkor is nagy pontossággal meghatározható, ha az utolsó menstruáció kezdetének időpontja nem ismert.
A laboratóriumi vizsgálatok gyakrabban igazolnak anaemiás állapotot, melynek hátterében a hiányos táplálkozás áll. Emelkedett májenzim-értékek vírushepatitis gyanújára hívhatják fel a figyelmet. A hepatitis B és C vírus infekció kizárása már az első trimeszterben javasolt. A kábítószer használatának igazolása vérből vagy vizeletből, esetleg hajból történő analízissel lehetséges. A vizsgálat elvégzése a terhesség első trimeszterében, majd a későbbiekben többször, random módon tanácsolt.
A kábítószer-fogyasztás mellett gyakran megfigyelhető szabadabb, felelőtlenebb szexuális élet és az immunrendszer működésének zavara miatt a terhesgondozás során rutinszerűen végzett lues-vizsgálaton kívül, már az első trimeszterben indokolt a cervixváladék vizsgálata, a chlamydia fertőzés, illetve a gonorrhoea kizárása. Gyakrabban számíthatunk humán papilloma vírus (HPV) által okozott cervix és szeméremtest-fertőzésre. A herpes genitalis, a trichomonas vaginalis, és a bacterialis vaginosis gyakoribb előfordulását is észleljük. A kábítószert fogyasztó nők az AIDS  szempontjából fokozott kockázatú csoportba  tartoznak,  ezért  a HIV-fertőzés kizárása is indokolt. A fentieken kívül tuberculosissal is gyakrabban találkozhatunk.
A HPV-infekció magasabb előfordulási gyakorisága miatt kiemelt figyelmet szükséges fordítani a citológiai és a kolposzkópos vizsgálatra.
A terhes nő testsúlyának ellenőrzése, tápláltsági állapotának ellenőrzése kiemelten fontos feladat, mivel gyakran fordul elő anaemia, vitaminhiányos állapot. Célszerű

11

multivitamin készítmény rutinszerű alkalmazása, anaemia esetén vas- és folsav- pótlás megkezdése.
A kábítószerek teratogén hatása vitatott, a fejlődési rendellenességek magasabb aránya feltehetően  az  egyidejűleg  alkalmazott  több  drog  együttes  hatásával, a kábítószer-fogyasztáshoz társuló egészségtelen életmóddal, hiányos táplálkozással, dohányzással, alkoholfogyasztással stb. áll összefüggésben. Mindezek alapján a várandóst genetikai tanácsadásban indokolt részesíteni.
Amennyiben a kábítószert fogyasztó terhes nő nem áll addiktológus ellenőrzése alatt, mielőbb addiktológiai szakrendelésre kell irányítani, hogy a kábítószer fokozatos elhagyása megkezdődhessen. A védőnő és a szociális munkás bevonása a terhesgondozásba szintén minél fiatalabb terhességi korban javasolt. A kábítószer-fogyasztó terhes nők leggyakoribb szövődménye az I. trimeszterben a spontán vetélés. Ennek kockázata csökken, ha a kábítószert már koraterhességben sikerül elhagyni.

Kábítószer-fogyasztó várandós nők terhesgondozása a 14-28. gesztációs hét között

A terhesgondozáson történő megjelenés gyakorisága az adott egyén és magzata állapotától függ, de legalább két-három hetente, ellenőrzés javasolt. Amennyiben még nem dőlt el a szülés várható helyszíne, úgy célszerű ez irányban döntést hozni és a további ellenőrzést a kórházhoz tartozó terhesgondozóban folytatni.
A rutin terhesgondozás során végzendő vizsgálatokon kívül az adott drog kimutatása tanácsolt véletlenszerűen vizeletből vagy vérből.
A 18-20. héten végzett II. ultrahangvizsgálat során esetleges fejlődési rendellenességek felismerésére kerülhet sor. Elsősorban kokain és amphetamin használata esetén a magzati echocardiographiás vizsgálat a magzati szívfejlődési rendellenességek felismerésében nyújt segítséget.
A kábítószert fogyasztó terhes nő gyakran a II. trimeszterben jelentkezik először terhesgondozáson, ekkor az I. trimeszterben elmaradt vizsgálatok mielőbbi pótlása szükséges.
Az opiátdependens terhes nők detoxikációjának megkezdése a terhesség ezen időszakában javasolt. A legtöbb tapasztalat a methadon-szubsztitúció alkalmazásával áll a rendelkezésünkre. Újabban a lassan felszívódó morfin- készítmény, a buprenorphin használatával kapcsolatban is kedvező eredmények születtek.
A methadon dózisának csökkentési üteme a terhesség alatt vitatott. Kis mennyiségű methadon-szubsztitúció esetén a methadon adagja 40 mg/nap alatti, míg ennél magasabb dózis esetén nagy mennyiségű szubsztitúcióról beszélünk. A szubsztitúciót több dózisban, megosztva kell végzeni a megvonási tünetek megelőzése céljából.
A methadon átjut a placentán, gyors dóziscsökkentése megvonásos tüneteket válthat ki a magzatban, ami a magzat hiperaktivitásában nyilvánul meg. Ekkor az anya a magzatmozgás intenzitásának és aktivitásának fokozódásáról számol be. A

12

magzat aktivitása olyan mértékben növekedhet, hogy a placenta rezervkapacitása nem képes biztosítani a megnövekedett oxigénigényt, és a magzat elhalása következik be. A methadon dózisának csökkentése esetén a magzati állapot szoros monitorizálása (magzatmozgás-szám ellenőrzése, nonstressz-teszt, flowmetria) indokolt.
Kimutatták, hogy a várandósnak adott 20 mg/nap methadon kezdődózist  13 mg/nap adagra csökkentve, a magzatvíz epihenphrin és norepinephrin tartalma a kezdeti szint 9-10-szeresére emelkedik, sőt a methadon dózis további csökkentése során a két vegyület koncentrációja tovább emelkedik. A fentiek a mellékvese-működés és a szimpatikus idegrendszer fokozott aktivitására utalnak. Mindez jelentős  magzati  kockázatot  jelenthet,  ezért  egyesek  nem  javasolják a III. trimeszterben végzett detoxikációt. Amennyiben mégis megkísérlik, úgy a magzat neuroendokrin monitorizálását tanácsolják. E mellett a III. trimeszterben a methadon lebomlása fokozódik, ezért szükségessé válhat a dózis emelése. Jelenleg nincs egységes álláspont abban a tekintetben sem, hogy érdemes-e teljes detoxikációt végezni. Egyesek minimális fenntartó dózis (20 mg/nap) mellett tanácsolják a terhesség kiviselését. Véleményük szerint ekkor minimális a valószínűsége annak, hogy az újszülöttnél megvonási tünetek jelentkeznek. Tapasztalataink alapján kis mennyiségű methadon-szubsztitúció esetén, 3-5 naponként történő, 1 mg-mal való csökkentés esetén teljes detoxikációra lehet törekedni. A szülés előtti methadon-igény, a methadon anyai plazmaszintje összefüggést mutat az újszülöttben előforduló megvonási tünetek súlyosságával. A detoxikáció kórházban és ambulanter egyaránt megkísérelhető. A kórházi kezelés előnye, hogy a beteg nem jut kiegészítő, ellenőrizhetetlen összetételű és mennyiségű drogpótláshoz, aminek nagy a veszélye ambulanter történő kezelés esetén. E mellett a járóbeteg-ellátás keretében zajló detoxikáció során a terhesség monitorizálásának a feltételei nehezen megvalósíthatók, és szükség esetén a gyors addiktológiai konzílium biztosítása is problémát jelenthet.

Kábítószer-fogyasztó várandósok gondozása a 28. terhességi hét után

Az opiát-, a kokain- és a marihuána-fogyasztók terhesgondozása során végzett rutin vizsgálatok során kiemelt figyelmet szükséges fordítani a leggyakrabban előforduló szövődmények megelőzésére és korai felismerésére. Ezek a koraszülés, a magzat növekedési retardációja és a méhlepény leválása. Detoxikáció és/vagy magzati növekedési retardáció észlelése esetén rendszeres flowmetriás vizsgálat válhat szükségessé, mellette nonstressz-teszt vizsgálattal a magzat aktuális állapotát ellenőrizzük. Magzati veszélyállapotra hívhatja fel a figyelmet a magzatmozgás- szám csökkenése.
A 28. terhességi héten a szexuális úton terjedő fertőző betegségek ismételt szűrővizsgálata javasolt.
Differenciáldiagnosztikai szempontból fontos elkülöníteni a kokain cardiovascularis hatásaitapraeeclampsiától.Akokaingátoljaakatekolaminújrafelvételétazadrenerg neuronokban, aminek következtében a katekolamin szérumszint növekszik, mely

13

vérnyomás-emelkedéshez, tachycardiához, anyagcsere-fokozódáshoz, vércukor- emelkedéshez vezet. Állatkísérletekben igazolták, hogy a kokain cardiovascularis toxicitását a terhesség fokozza. A kokain vazokonstriktor hatása következtében a praeeclampsiához hasonló tüneteket válthat ki. A klinikai képet hypertonia, fejfájás, látászavar, hasi fájdalom jellemzi. Esetenként görcsroham is felléphet. Avérnyomás és a tünetek rövid idő alatt rendeződnek és a laboratóriumi vizsgálatok (vizelet fehérjetartalom, májfunkció, thrombocytaszám) normál értékeket mutatnak.
Amennyiben a várandós nő ambuláns detoxikációs kezelésben részesül, a 36. terhességi hét után célszerű hospitalizálni szorosabb praenatalis megfigyelés céljából.
A szülés időpontját, a szülésvezetés módját szülészeti javallat alapján határozzuk meg, hacsak nem áll fenn súlyos anyai pszichopatológiai állapot, ami ezt befolyásolhatja.

Egyéb, legális drogot fogyasztó terhes nők gondozása

Alkohol. A növekvő alkoholfogyasztás a világ egyik legsúlyosabb társadalmi, egészségpolitikai problémája. A mértéktelen italozás az egyén életét veszélyeztető kórképekhez, szövődményekhez (májcirrhosis, pancreatitis, cardiomyopathia stb.) vezet.
A terhesség alatti alkoholfogyasztás egyaránt károsan befolyásolja az anya és a magzat egészségét. Az alkohol könnyen átjut a méhlepényen, a legerősebb teratogén hatású drog. Amagzatkárosító hatást az alkoholnak és az acetaldehidnek tulajdonítják, melyek a DNS és fehérjeszintézis útján gátolják a sejtosztódást, a fejlődő szervek növekedését. Az alkohol toxikus hatása dózisfüggő, de nincsenek meggyőző bizonyítékok arra, hogy kis mennyiségben biztonságosan fogyasztható. Egyes vizsgálatok szerint a rendszeres, kis mennyiségű alkoholfogyasztás is befolyásolja a magzat növekedését.
Az alkohol magzati hatásának súlyossága alapján az utóbbi években magzati alkoholszindrómát (FAS: fetal alcohol syndrome), magzati alkoholhatást (FAE: fetal alcohol effect) és egyéb, alkohollal összefüggő mentális zavart különböztetünk meg.
A legsúlyosabb magzati szövődmény a FAS, mely alkoholbeteg, a terhesség alatt krónikusan alkoholt fogyasztó nők gyermekei között változó arányban, 6-50%-ban figyelhető meg. A tünetegyüttesnek három jellegzetes kritériuma van: 1./ prae- vagy postnatalis növekedési retardáció, 2./ központi idegrendszer diszfunkciója (hiperaktivitás, tanulási és viselkedési zavar, csökkent intellektus), 3./ craniofacialis dysmorphia (lapos arc, szűk szemrés, rövid, széles orr, elsimult philtrum, microcephalia, microphtalmia stb.), ezen kívül különböző minor és major fejlődési rendellenességek (cardiovascularis, végtag és urogenitalis rendellenességek) is előfordulhatnak.
FAE esetén általában két tünet áll fenn, ezért enyhébb fokú kórképnek tekinthető. Előfordul, hogy a FAS-ban szenvedő gyermek tünetei enyhébbek, mint FAE tünetei.

14

Az alkoholfogyasztás mértékét standardizált kérdőívek segítségével javasolt felmérni. Az egyik legérzékenyebb, validált kérdőív a T-ACE teszt (2. táblázat). Jelentős mértékű alkoholfogyasztás esetén a várandós nőt részletesen tájékoztatni kell a FAS kockázatáról.
Rendszeresen alkoholt fogyasztó várandós nők között a koraszülés kockázata emelkedett, ezért a koraszülés megelőzésére fokozott gondot szükséges fordítani. A terhesgondozás során ultrahangvizsgálattal szimmetrikus magzati növekedési retardáció, cardiovascularis, csontrendszeri vagy egyéb fejlődési rendellenesség jelezheti a magzat érintettségét. Újabban a háromdimenziós ultrahangvizsgálatok alkalmazásával kísérlik meg a FAS egyes dysmorphologiai eltéréseinek korai felismerését.
Több vizsgálat igazolta, hogy a terhesség alatti alkoholfogyasztás csökkentése kedvezőbb perinatalis eredményhez vezet. Az alkalmi alkoholfogyasztás kockázata nem ismert, ezért az alkoholtól való teljes tartózkodást javasoljuk terhességben.

Koffein. A koffein könnyen átjut a placentán, de teratogén hatása nem igazolt. A placenta és a magzat nem tartalmaz citokróm P450 1A2 enzimet, mely a koffein anyagcseréjében kulcsszerepet játszik, ezért az anya enzimaktivitása meghatározza a magzatban levő koffein mennyiséget.
A koffein, vetélést okozó hatása megközelítőleg napi 5 kávé fogyasztása esetén érvényesül. A koffein befolyásolja a magzat növekedését, legkifejezettebben a III. trimeszterben. A 300 mg/nap feletti koffein-fogyasztás és a magzati növekedési retardáció között összefüggés mutatható ki. (Egy átlagos kávé koffeintartalma 100 mg, egy csésze tea 40 mg, egy pohár cola 20 mg koffeint tartalmaz.) Egy csésze kávé elfogyasztása után 30 perccel nem mutatható ki változás a magzati arteria cerebri media, az arteria umbilicalis és az arteria uterina véráramlásában. Ezzel szemben 200 mg koffein elfogyasztása után az intervillosus térben a véráramlás 25%-os csökkenése is megfigyelhető.
A koffein a placentán átjutva a magzatban fokozott szimpatikus hatást fejt ki, ami a szívfrekvencia növekedésben, a variabilitás változásában, az aktív izom- és légzőmozgásban nyilvánul meg.
Jelenlegi ismereteink alapján terhességben a napi 100 mg alatti koffein-fogyasztás valószínűleg nem befolyásolja jelentősen a magzat fejlődését. Extrém mértékű koffein- fogyasztás esetén a várandós nő figyelmét tanácsos felhívni a várható szövődmények kockázatára.

Nikotin. Régóta ismert a dohányzás káros hatása a terhességben, ennek ellenére a várandós nők közel 10%-a dohányzik. A dohányfüstből közel 3500 vegyület mutatható ki, melyek közül 100 karcinogén és mutagén hatású. Ezek között található a nikotin is, mely a méhlepényen könnyen átjut és károsan befolyásolja a magzat fejlődését. Egy szál cigarettából l mg nikotin és 10-15 mg szén-monoxid szabadul fel, 20 cigaretta elszívása esetén a fentiek 20-szorosa kerül az anya szervezetébe. E dózisok csaknem egy nap alatt bomlanak le.
Anikotin növeli a méh ereinek az ellenállását, csökkenti a myometrium véráramlását,

15

így csökkenti a magzati vérkeringést, ezáltal agyi keringészavar és oxigénhiány lép fel az agyban. Az Egyesült Államokban a perinatalis mortalitás12%-a, a neonatalis halálozás 10%-a hozható összefüggésbe az anya dohányzásával. A dohányzás magzati növekedési retardációt okozó hatása dózisfüggő. E mellett a vetélésnek, a magzat méhen belüli elhalásnak, a koraszülésnek és a méhlepény idő előtti leválásának is növeli a kockázatát.
A terhesség felismerésekor fontos tisztázni a várandós nő dohányzási szokásait. Fel kell hívni a terhes nő figyelmét a dohányzás káros hatásaira, szövődményeire. A terhesgondozás során a későbbiekben a tájékoztatás ismétlése, a tanácsadás megerősítése szükséges. Bár a dohányzás mennyiségének csökkentése is kedvező hatású lehet, a dohányzás teljes felfüggesztésére kell törekedni.
Több tanulmány a dohányzás helyett alkalmazott „nikotin-helyettesítő terápia” hatását vizsgálta. Sem a csökkentett nikotintartalmú rágógumi, sem a nikotintartalmú tapasz alkalmazásával nem sikerült csökkenteni a dohányzást felfüggesztők arányát a terhesség során. A cigarettával szemben előnyös hatásuk, hogy kevésbé befolyásolják a magzat fejlődését, az újszülött születési súlya tartós alkalmazás esetén növekedhet a dohányzó terhes nők újszülöttjeihez képest. Terhességben történő alkalmazásuk nem javasolt.
A magzat méhen belüli állapotának ellenőrzése során gondolni kell arra, hogy egy szál cigaretta elszívása után a magzatmozgás-szám csökken és a nonstressz- teszt vizsgálat során a reaktív görbék száma szintén csökken.
A terhes nő figyelmét célszerű felhívni arra, hogy a terhesség alatti dohányzás a gyermek fejlődését is befolyásolja, a későbbiekben viselkedési és figyelemzavar alakulhat ki.

Irodalom

1. ACOG Committee opinion. At-risk drinking illicit drug use: Ethical issues in obstetric and gynecologic practice. Obstet Gynecol 2008; 112: 1449- 1460.
2. Bailey BA, Sokol RJ. Pregnancy and alcohol use: Evidence and recommendations for prenatal care. Clin Obstet Gynecol 2008; 51: 436- 444.
3. Bauer CR, Shankaran S, Bada HS, Lester B, Wright LL, Krause-Steinrauf H, Smeriglio VL, Finnegan LP, Maza PL, Verter J. The maternal lifestyle study: Drug exposure during pregnancy and short-term maternal outcomes. Am J Obstet Gynecol 2002; 186: 487-495.
4. Beke A. Élvezeti szerek hatása a magzatra. In: A várandós nő gondozása. Rigó J Jr, Papp Z.(Szerk.) Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2005: 157-170.
5. Bell J, Harvey-Dodds L. Pregnancy and injecting drug use. BMJ 2008; 336: 1303-1305.
6. Christensen C. Management of chemical dependence in pregnancy. Clin Obstet Gynecol 2008; 51: 445-455.

7. Curet LB, Hsi AC. Drug abuse during pregnancy. Clin Obstet Gynecol 2002; 45: 73-88.
8. Kovács Z, Rigó J Jr. Ópiátfüggő várandós nők kórtörténeteinek retrospektív analzíse. Magy Nőorv L 2005; 68: 27-31.
9. Kuczkowski KM. The effects of drug abuse on pregnancy. Curr Opin Obstet Gynecol 2007; 19: 578-585.
10. Mengel MB, Searight HR, Cook K. Preventing alcohol-exposed pregnancies. J Am Board Fam Med 2006; 19: 494-505.
11. Mihai K. Magzati alkoholszindróma. In: Háziorvosok addiktológiai alapképzése. Szerk. Sineger E. Országos Addiktológiai Intézet, Budapest, 2003: pp 94-113.
12. O’Leary CM, Nassar N, Kurinczuk JJ, Bower C. The effect of maternal alcohol consumption on fetal growth and preterm birth. BJOG 2009; 116: 390-400.
13. Oncken C, Dornelas E, Greene J, SanKey H, Glasmann A, Feinn R, Kranzler HR. Nicotine gum for pregnant smokers. Obstet Gynecol 2008; 112: 859- 867.
14. Rayburn WF. Maternal and fetal effects from substance use. Clin Perinatol 2007; 34: 559-571.
15. Rayburn WF, Bogenschutz MP. Pharmacotherapy for pregnant women with addictions. Am J Obstet Gynecol 2004; 191: 1885-1897.
16. Rigó J Jr, Orosz D, Beke A, Harmath Á, Hidvégi J. Drogdependens terhes nő detoxikációja a harmadik trimeszterben. Magy Nőorv L 1998; 61: 165- 167.
17. Towers CV, Pircon RA, Nageotte MP, Porto M, Garite TJ. Cocaine intoxication presenting as preeclampsia and eclampsia. Obstet Gynecol 1993; 81: 545-547.
18. Tsubouchi H, Shimoya K, Hayashi S, Toda M, Morimoto K, Murata Y. Effect of coffee intake on blood flow and maternal stress during the third trimester of pregnancy. Int J Gynecol Obstet 2006; 92: 19-22.
19. Winklbauer B, Jung E, Fischer G. Opioid dependence and pregnancy. Curr Opin Psychiatry 2008; 21: 255-259.
20. Woods JR Jr. Clinical management of drug dependency in pregnancy. In: Medications development for the treatment of pregnant addicts and their infants. NIDA Research Monograph 149. Eds.: Chiang CN, Finnegan LP. National Institute on Drug Abuse, 1995; 39-57.

17

I. táblázat Drogfogyasztó várandós nők terhesgondozása során végzendő vizsgálatok


II. táblázat

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése